1. Forside
  2. Om Oss
  3. Kontakt Oss

Regnskap

Regnskapsføring Advokater

Utover generell regnskapsføring som beskrevet nedenfor, skiller advokatregnskap seg først og fremst fra ordinær regnskapsføring når det kommer til behandling av og rapportering mht. klientmidler. Nøkkelen ligger i gode rutiner for ajourføring og avstemming av regnskapet generelt og klientkonti og klientmidler spesielt.

Vi har fokus på - og lang erfaring med advokatregnskap. Derfor kan vi advokatregnskap.  Vi har god erfaring med og anbefaler derfor at dette legges til en ASP-løsning der time- og saksbehandlingssystem (Advisor) og skannings- og økonomisystem er installert på samme plattform og godt integrert. På denne måten nåes og bearbeides regnskapsinformasjonen like godt fra advokatkontoret som fra vårt kontor. Dette gir oss muligheten til et sømløst samarbeid, og gir en meget god løsning som er godt egnet til å være løpende a jour.

Videre er samlokalisert med og har et nært og godt samarbeid med Advisor AS, som er leverandør av programvaren vi benytter oss av.

Ved å overlate regnskapsføringen for advokatvirksomheten til oss, kan du være sikker på at både regnskap og dokumentasjon vil være på plass til avtalte og lovpålagte frister.Regnskapsføring generelt

   - i skyen eller på bakken...?

Det er egentlig ikke så viktig for oss - det som er viktig er hvordan du opplever samarbeidet.

Tjenesten som i aller størst grad fyller vår hverdag er regnskapsføring, både for enkeltpersonforetak og aksjeselskap i segmentet små og mellomstore bedrifter. Dette innebærer alt fra rådgivning om daglig kontordrift til ansvar for den løpende regnskapsføringen. I fellesskap finner vi den ideelle fordelingen av oppgavene dette innebærer, og du velger selvsagt hva du synes virker best. Vi vil bestrebe oss på at arbeidsfordelingen er optimal, alt avhengig av hva du dere som kunde ønsker å gjøre selv.  Vi har lange tradisjoner for å føre regnskapet «på bakken», og da benytter vi oss i hovedsak av økonomisystemet InfoEasy.  Vi har imidlertid også orientert oss mot skyen og er i ferd med å bygge kompetanse og erfaringer i økonomisystemet Tripletex.  

De klassiske tjenestene innenfor regnskap, som;

  • kontroll og ajourføring av fakturaer og øvrige bilag
  • fakturering og remittering
  • avstemming av kunder, leverandører og relevante hovedbokskonti 

- er en stor del av hverdagen vår. Vi bestreber å få til et tett samarbeid og en utstrakt kommunikasjon med våre kunder, slik at du som kunde involveres så vi i fellesskap skal kunne finne ut hvordan du som kunde mener at vårt samarbeid best løses for deg og din virksomhet.