1. Forside
  2. Om Oss
  3. Kontakt Oss

Om Oss

Pål Roar Carlsen  
Daglig leder / Diplomøkonom Handelshøyskolen BI / Autorisert regnskapsfører
Allsidig erfaring regnskapsføring, lønn, utarbeidelse årsregnskap & ligningspapirer, selskapsetablering og øvrig rådgivning siden 1984.
e-post: prc@adma.no 

Nina Holand
Handelsskole / Senior regnskapsfører
Regnskapskonsulent med betydelig allsidig erfaring regnskapsføring, lønn, utarbeidelse årsregnskap & ligningspapirer siden 1977.
Bred erfaring med advokatregnskap.
e-post: nh@adma.no

Hilde Marie Sundmyhr
Bachelor Regnskap og Revisjon
Regnskapsmedarbeider med noe erfaring fra revisjon og erfaring med regnskapsføring og lønn siden 2016. 
e-post: hms@adma.no

Helene Mathisen Bjerkestrand
Bachelor Regnskap og Revisjon
Regnskapsmedarbeider med erfaring med regnskapsføring fra og med 02.01.2017. 
e-post: hb@adma.no

Bjørg Solberg
Autorisert regnskapsfører
Regnskapskonsulent med betydelig allsidig erfaring regnskapsføring, lønn, utarbeidelse årsregnskap & ligningspapirer.
Bred erfaring med advokatregnskap.
e-post: bs@adma.no